Ensamarbete – Myten om skolbibliotekarien 1

Ensam är stark? Helvetet  eller himmelriket?

Den ensamt arbetande skolbibliotekarien lär vara ett fenomen som hängde med sedan skolbibliotekens begynnelse.  När ensamarbetet omnämns så sker det nästan alltid i en beklagande ton, som om det vore först och främst en nackdel, ett öde skolbibliotekarien tappert bör axla. 

Vad är innebär ensamtarbete för skolbibliotekarier?

 • att ensamt bära det omedelbara ansvaret för verksamheten,
 • att ha större frihet – dvs att kunna (försöka) lägga “ribban” i stort sett efter egna ambitioner,
 • att eventuellt vara starkt bunden till bibliotekslokalen (för att garantera öppettider och finnas till för eleverna).
 • att eventuellt inte känna sig som del i skolans lärarkollektiv (om det nu är ett kollektiv)
 • … (något som jag inte tänkt på)
 • …. (något mer som jag glömde)
 • som fackutbildad bibliotekarie på grundskolan är du ensam om att vara överkvalificerad

Var och en avgör själv om ensamarbetet känns som mer nackdel eller fördel; själv trivs jag utmärkt med att få arbeta ensamt på grundskolebibliotek. Särskilt när ensamheten nu förändras under 2000-talet:

 • Möjligheten att nätverka, hämta råd och utbyta erfarenheter med andra bibliotekarier och lärare har ökat enormt.
 • Administrativt arbete blir lättare (ex. självutlåning, nedladdningar av  material).
 • Google, Wikipedia, NE mm. Eleverna söker och finner lättare.
 • Lärarna tar (äntligen) över allt mer där förr i tiden  skolbibliotekarien ansågs hade ensamkompetens, exempelvis källkritik.
 • fler kontaktytor med elever och skolpersonal (blogg, sociala medier)
 • vissa arbetsområden “outsoursas”, exempelvis tar specialpedagogen hand om nedladdningar – du får på den viset en kollega, även om hen inte alltid har bibblan som arbetsplats
 • ….
 • ….

Den som ändå än idag känner sig alltid eller tidvis olyckligt ensam i sitt arbete – tröst finnes!
Du är nämligen inte ensam om det (och vi har aldrig varit det).
Vaktmästare, rektor, syv, skolsyster, bild/musik/slöjdläraren – på en vanlig grundskola är det flera personer som är ensamma i sin roll eller profession.  Och fortfarande står läraren ofta helt ensam inför sin klass.

Ett perfekt tillfälle att gradera ensamheten är när du är borta från biblioteket flera dagar i streck – vad händer då?

Mytens status: ändrad karaktär
Prognos: troligen kort livstid kvar
Tips till forskningen (så länge myten varar):
Vad beror känslan av ensamhet på? Finns det olika grader av ensamhet?  Om ja, varför? Är exempelvis skolbibliotekarier ensammare på  grundskolan eller på gymnasiet? Känner sig den fackutbildade bibliotekarien på grundskolan och lärarbibliotekarien lika ensamma? 

Botemedel för ensamma nybörjare på skolbibliotek:
Skolbiblistan – den överlägset bästa akutmottagningen för all sköns sakfrågor och där du också får bikta dig när nöden känns som störst :)
Listans arkiv ger ett bra intryck över frågor som ställs.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *