“Handbok för skolbibliotekarier” , BTJ 2013

Sedan skolbibliotek skrevs in i skollagen försöker många att bota den allmänt rådande  vilsenheten. Handböcker är bruksanvisningar och den här är inte vad vi behöver.

“Handbok för skolbibliotekarier” ska enligt dess baksidestext vara en inspirationskälla. Den är dock främst ett sätt att konservera en gammaldags syn på arbetet i skolbibliotek genom att anlägga ett marknadsföringsperspektiv.

Med generös tolkning av använt material glider författarna igenom en mängd tänkbara uppgifts– och (sam)arbetsområden. Detta på ett så allmänt sätt att nybörjare inom skolbiblioteksvärlden riskerar att bli vilseledda istf handledda. Och de praktiska exemplen är just det – exempel; det kunde vara några dussin mer eller ett halv dussin färre, liknande finns lätt tillgängliga överallt även för den som lider av kronisk idétorka. Urvalskriterierna  för kalenderaktiviteter verkar helt obegripliga.

Handbok för skolbibliotekarier : modeller, verktyg och praktiska exempel, Margareta Guldér  och  Zuzana Helinsky, Btj 2013

Mitt försök till kritisk granskning slutade ganska snart med att jag gav upp. En handbok är en bruksanvisning och målgruppen för den här lär vara alla de nyexade fackbibliotekarier som börjar arbeta på skolbibliotek. De vet nog inte mycket  om verksamheten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *