Vad har hänt i alla bolagen / projekt 2018

En bild på mig när jag gör det jag gillar göra: samla människor i ett rum, få dem att utbyta erfarenheter, och gå därifrån med bättre verktyg och insikter för att förändra sin omvärld.

Jag har som mål att skriva min årskrönika två gånger om året – en i slutet på sommaren, när de flesta bolagen har bokslut och man lite kan sammanfatta allt som har hänt under dess verksamhetsår, och en vid årsskiftet, när siffrorna är klara (för tar ofta några månader från verksamhetens slut till allt är färdigt med siffror, speciellt resultatet). I år har det blivit lite försenad med sommarens, så denna krönika är senare än jag hade önskat, men ibland hinner jag inte med helt som jag själv vill…

Transparens

Syftet med denna post är att ge en inblick i verksamheterna och hur det är att driva verksamheter. Jag vill vara transparent, för det tycker jag är viktigt – det gör att jag måste kunna stå för de beslut jag tar. Transparens gör även att fler kan bidra – det blir lättare att veta hur det verkligen ligger till. Samtidigt är det många olika verksamheter, så det blir ändå bara en kort inblick i allt. I denna post är det även väldigt lite siffror, de sparar jag till den andra varje år. Har du frågor på något, hör av dig!

Värdegrund

Detta året är också första gången som jag inser värdegrund har varit allt viktigare. Vi har situationer där vi inte gjort visa samarbeten för att värdegrunden inte överensstämt. Eller där vi tackat nej till kunder för att det är kunder vi inte känner är försvarbara med våra egna värden, med tydligaste exemplet i Wellbefy, där SD ville bli kunder.
Jag har även infört ett köttförbud i organisationerna – att ingen organisation ska köpa in kött – som ett led i en miljöpolicy, baserad på värdegrunden att saker som ger effekt men inte påverkar organisationen så mycket ska vi göra.
En intressant utveckling, som jag ska fördjupa senare

Vad händer?

Som vanligt är jag involverad i en massa bolag, några föreningar, en stiftelse och flera projekt. Fler och fler av dessa har ett fokus på hållbarhet, antingen socialt, miljö eller hälsa. Men rätt mycket jag gör har också fokus regional utveckling – antingen i det lilla, som att få fler studenter att arbeta i företag i regionen, eller i det större, som att få mer internationell uppmärksamhet på regionen.

För att ge någon som helst överblick, börjar jag med bolagen – både för det är det jag har gjort längst, och det som flest känner till om mig.

Bolagen

Contentor

Bolaget arbetar med smarta lösningar för att hjälpa e-handlare översätta produktbeskrivningar till flera marknader. Det är ett bolag inom gig-economy sektorn, med hundratals personer som jobbar extra och på distans genom denna verksamhet.

Här har det hänt väldigt mycket senaste året. Vi har gjort större omorganisation, fokuserad och allmänt tagit flera svåra beslut.

Den största skillnaden är att Rebecca lämnade som VD för Contentor AB vid årsskiftet, vilket gjorde att i den perioden var det mycket fokus på ny ledare på plats. I samband med det var det även en rad satsningar som inte föll ut som vi ville, främst vår satsning på Tyskland, som vi inte hanterade så bra som vi hade behövt. Så beslutet blev att minska den satsningen avsevärt, och inte förlänga med vår anställd i Berlin. Vi har även gjort ändringar med hur vi arbetar med sälj i bolaget, där vi inte hittade rätt med de första anställda, fick minska ambitionen och sedan byggt upp den på nytt, under året.

Utöver det har vi även gjort andra ändringar. Vi har brutit loss Contentor Marketing till en helt egen verksamhet, som Sofia, som kom in under året som verksamhetsansvarig, nu driver. Men det är inte längre kopplat ägarmässigt med Contentor, utan blir ett helt eget bolag: Hey Communication.

Vi har även fusionerad Contentor AB och Contentor Next Level AB, som är ett led i fokuset. Det som tidigare var tre verksamheter: Contentor med fokus översättningar, Contentor Marketing med fokus på konsulttjänster kring content, och Contentor Next Level med fokus på teknik för att göra översättningar smidigare och mer automatiserad, har ni blivit ett bolag: Contentor.

Så under året har vi gått från att vara 13 personer på kontoret vid verksamhetsårets ingång, till att bli 15 som mest samtidigt på kontoret, till att nu vara 9 personer. Men stämningen är väldigt bra och det finns mycket energi, vilket är härligt och lovande för framtiden.

Mindpark

Mindpark, än så länge endast i Helsingborg (Mindpark Malmö öppnar i April, mer om det nedan), fortsätter utvecklas. Målet är att vara den självklara navet för näringslivet i Helsingborg, vilket vi till del redan har uppfyllt, även om det finns mycket kvar att göra. Utöver det är det en plats där det aldrig står stilla – varje år har vi gjort om, hittat på nya saker, eller ändrat saker. Vilket både jag och Helene, som är VD, tycker är viktigt.

Mindpark började verksamhetsåret med att ställa till med 10 års kalas. Ett öppet hur men att även lyssna till de som skapade platsen för 10 år sen, för det var inte vi, utan det var innan min tid (jag blev inkopplat 2009, och ansvarig för helheten från 2011). Galet att platsen har funnits i 10 år!

Utöver det har det varit ett år av att testa nya idéer. Några av dessa är:

Mindparks Communitypott
Vi har länge velat ha högre engagemang i communityt, framförallt de som jobbar dagligen från Mindpark i coworking delen. Men det är svårt, när alla är fullt upptagna med sina egna verksamheter och projekt, vilket ju är jättebra. Men hur skapar vi engagemang som inte tar mycket tid, och ändå bidrar? Ett nytt koncept vi har testat är att göra en communitypott, dvs pengar, som främjar medlemmarnas egna initiativ, men också ställer krav på delaktighet från dem. Det har fungerat OK – även om de saker som den har används till är mest små praktiska saker (så som bättre lunchtillbehör), och inga galna far-out ideer (än).
Vi påbörjade även en gemensam tisdagslunch en gång i veckan, som fungerade bra i början, men som under årets gång ändrade lite, och blev egentligen en helt självgående lunch. Nu under hösten kommer vi experimentera lite med luncher igen, för att se om vi kan hitta ett forum för nya och gamla medlemmar att presentera sina problem och få feedback från andra.

Mindpark Tech
Att göra mer för att samla utvecklare tycker vi är viktigt, för det finns jättemycket kompetens på Mindpark och omkring oss i Tretorn huset, men det syns inte, och många känner inte till varandra. Så vi tog initiativet till Mindpark Tech. Vi ville göra det tillsammans med flera bolag runt oss, men i praktiken var Tretton37 det gänget som var mest framåt, så det mesta har vi gjort med dem. Vi startade Code Lunch, som är lunchträffar kring programmeringsteman. Under våren 2018 har vi hunnit med att ha två tillfällen, och nu på hösten blir det ännu fler. Det är viktigt för Helsingborgs utveckling som tech stad att man har bra träffar kring teknik och utveckling, så detta är en viktig del för att bidra till en bättre stad i framtiden.

Mindpark GO
Vi har länge haft utmaningen att vi vill hjälpa kul personer komma igång med bolag, men de har inte alltid råd att ha en arbetsplats hos oss. För att lösa det, som vi tidigare endast gjort informellt, har vi nu gjort ett koncept av det istället: Mindpark GO. Nystartade personer kan sitta hos oss under 6 månader till ett “nästan gratis” pris. Detta ger möjligheten till att skapa ett nätverk, att komma in i ett sammanhang och utveckla sin verksamhet. Samtidigt som de ger mycket engagemang tillbaka till oss, vilket blir en win-win.

Mindpark Crew
Verksamheten har under hela verksamhetsåret haft utmaningar med att hitta en stabilitet i personalstyrkan och där har det varit en viss omsättning – både för att det är jobb i caféet som är av temporär karaktär, samt att två nyckelroller blev vakanta under året. För att detta ska bli ett mindre problem (för det tog mycket energi och fokus under året) bestämde vi under sena våren att organisera om verksamheten och testar nu en organisation där vi omvärderar vem som ska ansvara för vilken arbetsuppgift en gång per halvår. Vi jobbar också med kontinuerliga feedback och utvecklingsövningar 30 min, en gång per månad i en modell som vi kallar spindeln, inspirerad av andra. Detta ger mer flexibla och föränderliga arbetsroller, vilket vi har insett behövs i en så föränderlig arbetsmiljö som vi har.

Vi är också stolta över att vara en av fem finalister som är nominerade till Swedens best co-workingspace i Nordic Startup Awards!

E-commerce Park

E-commerce Parks är det andra co-working space som är igång, som ingår i Collab (mer nedan). Syftet är att främja tillväxten av e-handel i Sverige. Den består av flera olika delar, där inkubatorn och tredjepartslogistiken är två, utöver själva co-working kontorsdelen. Och vi spånar just nu på flera planer för framtiden – bland annat underlätta för större bolag och retailbolag att snabbare ställa om till e-handel. Men mer om det i framtiden!

Detta verksamhetsår har det dock hänt relativt lite nytt, för att Amelie som är VD har varit mammaledig nästan hela året. Detta har gjort att fokus senaste 12 månaderna har varit stabilitet, och inte så mycket på utveckling. Det har ändå dock hänt en hel del ändå!

Inkubatorn har fortsatt, men hade både Dan och Maria Richardsson som inkubatoransvarig under året. Det har varit över 20 bolag i inkubatorn, och det är galet vilken skillnad vi gör i regionen genom att hjälpa dessa bolag, samt så kul att se vilken sammanhållning de får! Inkubatoransvarig är en deltidstjänst, som roddar allt kring programmet, som är gratis för deltagare, men finansierad av våra partners – utan vilka vi inte hade kunnat göra detta!

Då syftet är att utveckla näringslivet framåt, och underlätta samt skapa tillväxtbolag, har vi även sammanställt hur det går för bolagen som är på eller har varit en del av E-commerce Park (för när de vuxit har de ibland flyttat till egna lokaler för att det är smidigare). Men det är rätt imponerande siffror:

Lite siffror
Omsättning av bolag kopplade till e-handel på E-commerce Park:

  • 2014: 47 miljoner kronor
  • 2015: 64 miljoner kronor
  • 2016: 90 miljoner kronor
  • 2017: 171 miljoner kronor

Totalt är det 70 bolag som är eller har varit en del E-commerce Park som jobbar med e-handel eller tjänster inom e-handel.

Collaboration Concepts

Under året startade jag, Sanna och Dan Collaboration Concepts, förenklad kallad endast Collab. Collab fungerar som ett moderbolag till de nuvarande- och kommande co-working spaces. I dagsläget är det E-commerce Park samt Mindpark Helsingborg, men under april 2019 öppnar vi Mindpark Malmö i Hyllie – i ett hus som håller på att byggas just nu. Men vi har fler projekt på gång, och tittar på fler platser i bland annat Lund, Göteborg och Halmstad. Men inget är bestämt än på dessa.

Utöver att verka som ett moderbolag och ansvara för expansionen av koncepten så är Collab även ett konsultbolag. Vi hjälper fastighetsbolag, kommuner och det privata näringslivet inom områden som berör kollaborativa miljöer. Det är allt från inkubatorer, acceleratorer, co-working till co-living och konceptutveckling. Det har vi gjort i flera olika städer under året runt om i landet, ofta i väldigt framträdande miljöer, så som i Växjös Icon byggnad.
Under hösten som kommer här har vi två spännande konsultuppdrag på gång – ett i Edison City i Lund, och ett i Ukraina, där vi hjälper ett svenskägd IT bolag som vill etablera en co-working hub.

Men utöver konsultuppdrag detta verksamhetsår har det varit mycket fokus på Mindpark Malmö och byggnationen där, vi har träffat väldigt många fastighetsägare och spanat in alla spännande nybyggnadsprojekt som är på gång.

Wellbefy

Wellbefy är ett teknikbolag inom hälsa, eller ett healthtech startup, om man vill använda cool terminologi. Där har det hänt mycket!

Sandra är nyckeln i denna verksamhet. I januari landade hon att vi fick in investering på 1.1 miljoner och fick med oss grymma investerare ombord. Våren har haft ett fokus på utveckling av den nya appen och analysverktyg Health Analytics. Appen lanserades i början på april och i samband med lanseringen kickade vi igång flera spännande kunder. Sommaren var ett passande tillfälle att följa upp och utvärdera. Och besöka Almedalen för intressanta samtal.

Hösten och det kommande året kommer vi främst arbeta med sälj, utveckling och marknadsföring. Det är dags att gasa och ta plats på marknaden. Det är fler och fler bolag som fått upp ögonen för att arbeta hälsofrämjande, och som förstår vikten, och bredden, av det. Vi vill vara en del i att alla organisationer kan lyckas skapa engagerade och välmående medarbetare.

Utmaningar som vi jobbar med nu är vända vår tjänst från “nice to have” till “need to have”. Även om trenden är att kunskapen ökar, så är hälsa ingen självklarhet än för många organisationer och det märks i deras prioriteringar. Marknaden är utmanande att ta plats i.

Sandra har gjort ett grymt jobb att både leda produktens utveckling och att få igång bra kunder direkt efter lansering. Det har haft stunder av förtvivlan och hopplöshet under tiden, när tekniken inte helt velat som vi hade velat, eller utvecklingen fastnat eller misskommunicerats. Men vi har alltid kommit framåt, och kör nu live med flera kunder.

Det var även starkt jobbat att vi fick igång nya kunder under en relativ svår säljperiod: innan sommaren. De flesta vill gärna avvakta till efter semestern, med att sätta igång saker.

Utöver det har teamet förstärkts, och vi har en ny grym utvecklare som bidrar till teamet. Vi kommer under hösten även ha en förstärkning på kommunikation och marknadssidan, som vi tror är viktigt i denna fasen.

Vi fasar även ut Motiomera appen i samband med allt, och går nu över helt till Wellbefy. Detta då vi är så mycket mer heltäckande än bara träning nu, utan har lika mycket fokus på mental och social hälsa, vilket kräver andra metoder.

Student Network / Campus Webbyrå

Syftet med denna verksamhet är att få fler studenter att arbeta i företag i regionen, och bidra till företagens utveckling genom nytänkande och framförallt digitalt kunnit kompetens.

Denna verksamhet har haft det tufft de senaste åren, men Maria, som är verksamhetschef har lyft verksamheten väldigt mycket i år! Hon har dubblerad omsättning mot föregående år, och skapat en stabilitet och fått många kunder att vara med oss länge. En sak som är bra är att vi har blivit mer nischade genom just satsningen Campus Webbyrå, som vi drog igång nu två år sedan ungefär. Ett varumärke inom samma bolag. Det tog ett tag att sätta sig, men nu gör det det tydligare för potentiella kunder att veta vad vi gör och kan. Vi har under året utvecklats så pass mycket, att vi nu knappt hinner med alla förfrågningar vi får, vilket är en bra lyx att vara i!

Verksamheten har fokuserad på att fortsätta med att hjälpa att brygga studenter och näringslivet i Helsingborgsregionen. Vi lär även ut kunskaper till studenter inom områden så som SEO och SEM, som de inte lär sig under studierna men som näringslivet efterfrågar. På det sättet gör vi studenterna ännu vassare, men även hjälper näringslivet att lättare rekrytera personer med denna kunskap.

Social Business Lab

Social Business Lab är ett projektkontor, som gör projekt inom social hållbarhet.

Här har det hänt mycket. Verksamheten, som tidigare gick under namnet Integratörerna Helsingborg och startade med Näringslivsuppropen en gång i tiden – samt språkcafeet för företagare – har blivit mer stabilt och fokuserande.

Det största som har hänt är att vi under sen höst förra året hade ett möte med Helsingborg Stad, arbetsmarknadsförvaltningen, där vi berättade om vår vilja att starta programmeringsutbildningar för de som har långt till programmering i sin vardag – det vill säga inte medelklassen. Staden var på, och det gick snabbt från ord till handling, och i februari började 20 elever en utbildningar på 20 veckor – SBL Front-End utbildningen. Officiellt genom Komvux, så en utbildning som ger CSN och är för personer som antingen inte har fullständiga gymnasiebetyg, eller vill läsa upp ämnen. Första kursen blev en succé, och det var fantastiskt att se att vi kunde ta det från koncept till verklighet på så kort tid. Det har varit tre personer som arbetat med undervisningen och samordning under våren, och tre som arbetar med den nuvarande kursen nu under hösten.

Utöver det har vi fortsatt med olika projekt, men fokuserad mycket kring mentorskapsprogram för att hjälpa nyanlända med en yrkesbakgrund komma in i sitt motsvarande yrke igen. Detta gör vi på uppdrag av Helsingborg stad, och är basen i själva företaget – detta är den delen som gör att resten av verksamheten går runt.

Under verksamhetsåret har även kontakten med Navid Modiri, som vi har gjort mycket med genom åren, blivit djupare, och vi betraktar nu att vi gör detta tillsammans – även om vi helt formellt inte har löst allt än, men det är bara pga att vi inte hunnit, och har satt att göra skillnad före att få rätt på allt pappersarbete.

Utöver det fortsätter en rad andra projekt: Integrationsluncherna, andra programmeringskurser (för tex barn och ungdomar), samt utbildningar och workshops för att skapa ett mer förstående samhälle – under konceptet samtalsaktivisterna och Sverige 3.0.

Det har även varit många utmaningar här. Det är en liten verksamhet, så att hålla fokus har varit svårt – för det finns så mycket att göra, och så många bra initiativ som borde göras. Så det har hela tiden varit en prioriteringskamp, och ska jag vara ärlig är vi fortfarande för breda och för sprettiga för vårt egna bästa. Men nu i närtid blir det fokus på några få delar, få dem att bli stabila, för att sedan kunna bli mer sprettig igen. Jag hoppas vi lyckas med det!

Rescued Fruits

Bolaget som räddar frukt! Här har det också hänt mycket. Cecilia lämnade som VD, och Björn, som är ny VD, har tagit över. Bolaget har fått bra fart och det produceras juice som aldrig förr! Det är nu hela 11 personer som jobbar i företaget, och all produktion här i Helsingborg har ökat rejält – trots strul med maskiner under sommaren, som hade kunnat vara ett hinder i tillväxten.

Försäljningen, som fortfarande bara är i Sverige, har även den tagit fart, och vi finns nu verkligen i hela landet. Vi har även tre härligt gula bilar, som åker runt främst i Skåne och Stockholm, och som jag blir glad varje gång jag ser!

Men bolaget håller på att skala nu, och det innebär en mängd svårigheter. Dock är teamet som är på plats grymt, vilket känns enormt betryggande. Det är även väldigt många bra personer runt bolaget och som del-ägare, som gör att det finns en stor kompetenspool för (nästan) alla problem. Det ska bli otroligt spännande fortsätta utvecklingen nästa 12 månaderna också!

Jag själv har dock varit väldigt lite aktiv i bolag, och är inte ens med i styrelsen längre. Det känns på ett sätt skönt – det är en väldig blandat styrelse och ägargrupp kompetensmässigt, och jag kände jag kan inte bidra längre där. Men så klart och lite tråkigt att hamna längre ifrån, och inte vara lika involverad.

Kaffeverksamheten: Nybryggt.nu och School of Coffee

Denna verksamhet, med fokus på att sälja kaffe online och utbildningar till barista, är relativ liten och inte har någon heltidsperson anställd. Det har här varit tufft under året. Agnes som ledde verksamheten på deltid fick en möjlighet i Lund hon inte ville tacka nej till, så Beatrice tog över – vilket var ett bra beslut, men det har lett till att mycket fokus är på hanteringen det flöde som är, istället för att utveckla verksamheten, för det har inte hunnits med. Av den anledningen har vi inte nått våra egna mål, utan omsättningen ligger relativt lågt, på ca 500.000 kr. Vi har även, för första gången, fått en konkurrent på utbildningarna, så vi märker att antalet som bokar hos oss har gått ner något, vilket känns tråkigt, men var kanske oundvikligt.

Så året har finansiellt varit sämre än jag hade velat. Detta året blir det fokus på att utveckla delar – bland annat digitala marknadsföringen, för att få upp omsättningen och kunna utveckla mer sen. Men vi har mycket kvar vi hade kunnat göra – kaffe är en intressant bransch, och något som många bryr sig om mycket. Det är även en av världens absolut största branscher – beroende på hur man räknar är mellan 250 – 500 miljoner (!) människor runt om i världen helt beroende av kaffe för sitt levebröd. Att vara med och påverka en sådan bransch kan göra stor skillnad, även om vi inte är där alls än.

Min anställning: VentureLab

Jag är ju, till många storas förvåning, även anställd. En dag i veckan. Driver Helsingborgsdelen av VentureLab, studentinkubatorn vid Lunds Universitet. Väldigt kul, en bra sak (viktigt att studenter ser sin chans att forma sin omgivning och skapa en bättre värld), och en dag i veckan är precis lagom mycket – mer hade inte gått, men mindre inte heller. Utmaningen här är att det är ett litet team (jag plus två studentmedarbetare i Helsingborg), och att använda tiden effektivt – det är lätt att massa saker i Lund eller centralt med universitet äter upp den tiden som finns. Men jag tycker vi gör det effektivt, och vi arbetar alla med samma målbild men fritt, vilket skapar mycket möjligheter. Även om det ibland blir lite kaotiskt, men det är något jag får acceptera i detta läget tänker jag.

Föreningar / styrelsearbete

Skåne startups

Detta projekt har verkligen utvecklats, och framförallt stabiliserats. Det är en stabil styrelse nu, och Jeremie som driver verksamheten gör ett väldigt bra jobb på att balansera alla olika intressen, och att inte tappa fokus! Det är en väldig krävande roll, som jag tycker han har gjort mycket bra. Fokuset är nu också på Skåne på ett helt annat sätt en tidigare, och inte endast Malmö, vilket också är kul tycker jag.

The Goals / ISYMP

Denna stiftelse, där jag är styrelseordförande, har som mål att hjälpa världens ungdomar att bli bättre på att förstå de globala hållbarhetsmålen, och att arbeta med att förbättra som omvärld. Stort och ambitiöst, men ett duktigt team som inte är rädd för att utmana. Har dock varit ett kämpigt år, då en del av finansieringen inte landade som vi hade önskat, men det är full fart nu, och är lovande framåt!

Floe

Denna förening, med syfte att ena och leda Skånes e-handelsscen och logistikscen framåt, är relativ nystartat men ändå varit med ett tag. Vi gör nätverksträffar, ca 5-6 per år, ofta hos olika e-handlare eller logistikbolag. Alltid fascinerande att se hur det ser ut hos alla olika bolag. Men träffarna är inte bara för nätverk – det är även att kunna prata om utmaningar och få hjälp från andra i branschen.

Utöver det samarbetar föreningen även med större parter, så som Region Skåne, för att prata om utvecklingen av framtidens logistikinfrastruktur. En rad kommuner är också involverade, för att kunna dra nytta av hur de ska tänka kring utveckling.

Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst

En viktig organisation, som ger kostnadsfri rådgivning till vem som helst som vill starta företag. Det har varit en ny verksamhetsledare här, som har gjort en rad förändringar. Framförallt har man börjat sammarbete mer med andra föreningar och initiativ kring entreprenörskap, vilket jag personligen tycker är väldigt kul, för jag tror mycket på att samverka, istället för att alla ska skapa egna saker. Men det kommer fortsätta hända mycket här, och det ska bli intressant att vara med och utveckla verksamheten!

Fintech Öresund

Denna förening, som är nystartat under året för att främja tillväxten av fintech bolag i regionen, har gjort en rad träffar senaste 12 månaderna. Vi har tänkt utanför boxen med träffarna, och gjort inte bara föredrag, utan även workshops och delar som ger medlemmarna mycket. Jag tror strakt på sådana upplägg (vilket kanske märks när man tittar på vilka saker jag engagerar mig i), för jag tror det är viktigt att dra nytta av andras kunskaper och insikter i denna snabbföränderliga värld vi lever i.
Det har varit kul att se att lite mer ”flummiga” träffar även funkar inom en värld som fintech, som lätt kan betraktas som lite mer stel annars…

Projekt

Oresund startups

Detta projekt rullar på. Syftet är att vara en nyhetssida som lyfter fram det som händer i hela Köpenhamns och skåneregionen på engelska – för det sker sjukt mycket här, men väldigt lite syns mot omvärlden, och ännu mindre syns det på engelska!

Det är dock fortfarande ingen ekonomi i den direkt, utan bygger på volontärskraft. Men det är flera som är involverade i det, vilket är kul. Och det stör mig fortfarande att denna sida behövs; att det är för lite som händer i regionen som skrivs om på engelska. Men det är väl bra, för saker jag stör mig på brukar jag göra något åt… Men jag hoppas någongång få fri tid för att ta detta projekt till nästa nivå, det hade verkligen kunnat göra skillnad.

Pecha Kucha

Detta är ett hjärteprojekt för jag älskar formatet. Vi gör ca 5 tillfällen per år, och varje är helt galet bra, alltid. Jag älskar att höra alla oväntade stories och intressen som folk har. Har du aldrig varit på en Pecha Kucha kväll, rekommenderar jag det starkt! Finns i många städer runt om i världen.

Något nytt på gång?

Politiken

Denna del, som är nyaste av det jag gör (och skiljer sig från annat), är egentligen rätt liten. Jag är aktiv inom Centerpartiet, vilket jag hittills tycker är väldigt kul. Intressant med helt nya personer som alla har ett samhällsengagemang (jag kände egentligen ingen inom partiet när jag gick med, jag gick med för jag tyckte om vad partiet står för). Det tar relativt lite tid, och jag känner jag kan bidra, vilket är det viktiga för mig. Nu efter valet får man se hur det blir om jag kommer ha någon ansvarspost också, men jag kommer inte sitta med i kommunfullmäktige eller något sådant som det ser ut. Vilket inte gör mig något, det är att vara aktiv inom partiet som är det viktigaste just nu tycker jag.

Nya nätverk

Under året som kommer har jag och Helene bestämt oss för att dra igång ett nytt nätverk i Helsingborg, som bygger på förtroende och värme (kärlek skulle jag säga), istället för business. Vi har haft en första träff, som var väldigt lyckat och gav mycket energi. Ska bli spännande att följa kommande träffar!

Open financials

Flera av mina verksamheter har jag tankar på att försöka öppna upp och ge djupare inblick i. Detta är lättast i de bolag jag kontrollerar själv, så jag har börjat med kaffeverksamheten. Jag har gjort budgeten offentlig här, så är man intresserad kan man se hur verksamheten ser ut, i mer detalj.
Open Financials Service Supply Scandinavia.

Personliga lärdomar

För mig har de senaste 12 månaderna egentligen inneburit flera saker. Det har varit rätt tufft, bland annat med Contentor har flera beslut tagit som inte är kul (när en verksamhet blir färre antal anställda). Andra reflektioner under året har varit:

Jag har gått över till att oftast lösa “större” problem

Jag har insett att de problem som jag får, och blir involverad i, är mer och mer stora, eller “långa”, problem. Så som: en VD säger upp sig = ett problem som inte kan lösas direkt, utan som tar 1-3 månader att lösa. En finansieringsrunda ska stängas = ett problem som inte kan lösas direkt, utan tar 3-6 månader att lösa. En ny strategi ska sättas för en verksamhet = ett problem som inte kan lösas direkt, utan måste ske i flera workshops under 3 månader, och sedan ges tid på minst 3 månader för att utvärdera om det går åt rätt håll…

Detta är båda jobbigt och lätt. Jobbigt, för problem försvinner aldrig. Eller rättare: de försvinner, men när de försvinner i verkligheten (tex man har hittat en ny VD och denne har accepterad att börja), då är det veckor om inte månader till det blir officiellt, eller löst på riktigt. Så man löser många problem mentalt, men sedan tar det ett bra tag tills det är lösningen är implementerad, vilket är påfrestande (och skapar problem för mig som vill vara så transparent som möjligt).

Det som är skönt med stora problem är att jag väldigt sällan blir stressad över dem. Det kan vara tufft när flera stora saker sker samtidigt, för det kräver mycket arbete och framförallt mycket samtal (jag har insett alla sådana här problem löses genom att prata med många olika personer i olika ordningar). Men det är inte stressigt, för det kan inte lösas från en dag till en annan: hinner jag inte med de där väldigt viktiga samtalet idag, kan jag göra det imorgon, och det är inte direkt sämre pga det (så länge inte imorgon blir nästa månad, då är det jobbigt).
Men jag har väldigt få problem jag kan göra något åt direkt.

Jag har behållit några “små” problem

Detta är dock också en av anledningarna att jag tycker tex kaffeverksamheten är kul, även om det kan verka konstigt med en sådan liten verksamhet, som inte heller har ett tydligt större syfte. Det är kul, för där upplever jag att det jag gör har effekt direkt – så det är en balans inser jag. De flesta problem är stora, men det är skönt ha lite små problem också.

Jag älskar att föra samman människor

Det har även blivit mer och mer tydligt, att jag älskar att föra samman människor. Jag har saknat att vi inte gjort ett Camp Ven i år (ska bli ett nästa sommar dock, tanken är varannat år), jag har varit frestad att göra om Spark in the Dark, ett event som fortfarande värmer mitt hjärta varje gång jag tänker på det. Jag har skapat olika arenor för människor att träffas genom tex mina lördagsfikor, eller söndagsbastun (dock rätt ofta också bara jag på söndagsbastun, men kul när vi är flera), och saker som Pecha Kucha. Och jag och Helene har ju just dragit igång ett nytt nätverk för ledare på Mindpark… Jag märker jag dras till detta, och vill göra sådana här saker.

Balans mellan mitt inflyttande och inte

En annan sak jag har insett, som jag har svårt för, är att hitta en balans mellan att låta alla verksamheter vara självständiga, och att “bestämma” saker. Jag har generellt sett alltid inställningen att alla verksamheter ska göra det de själva tycker är bäst. Men ibland ser jag att man inte tar vara på vissa möjligheter. Och ibland vill jag att visa saker ska göras, även om inte helt logiskt i alla fall. Det tydligaste exemplet i år har varit miljöpolicyn, som jag bestämde: vi ska inte köpa in kött i något av företagen. Något som flera av mina närmsta personer, helt rätt, gav mig mothugg på: är det min plats att bestämma detta? Är vi säkra på att effekten inte blir dålig finansiellt? Varför bara kött, och inte även annat, borde vi inte göra en översyn över verksamheternas miljöpåverkan i så fall i sin helhet?

Jag är glad att personer nära mig reagerade på det viset de gjorde, och jag tror det har blivit bättre, och gett mer effekt, av att det har ifrågasatts och framförallt diskuterats.
Men det är en balansgång, som inte alltid är lätt, att veta vad jag ska bestämma och vad jag inte ska bestämma. Min nyckel har varit att prata med de som berörs mest och höra med dem – vilket ofta funkat bra.

Hur ska vi arbeta med kompetensutveckling?

En annan sådan sak, som just är balansen mellan vad jag ska styra och vad alla verksamheter styr, är att jag ser det finns ett behov av att ge anställda i bolagen som har ambitioner möjlighet att växa. Detta görs redan – inom varje organisation. Jag är jäklig stolt över att alla mina organisationer har en väldig stark tro på individen och vill ge möjlighet att utvecklas för de anställda. Men detta sker bara inom den egna organisationen – som inte alltid är så stor, och där möjligheterna inte alltid är så många (än). Att skapa något slags möjlighet att växa mellan organisationerna är därför något jag tror vore bra, men som jag inte lyckats klura ut helt än hur det ska implementeras – detta är något jag vill göra, och tror är väldigt bra att göra, men har inte gjorts än.

Överlag har det varit 12 galet händelserika månader, och jag ser fram emot de 12 som är igång nu!

One thought on “Vad har hänt i alla bolagen / projekt 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *