Weeklyreflections 018 – om att använda CSN för mer än studier

Denna reflektion är kring att kicka igång företagande och omställning efter Corona. Om att använda CSN för att göra detta, och vad det hade kunnat ge för effekter.

Denna tanke har utforskats mest i dialog med Sandra Jönsson från Wellbefy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *