Borde fler bli politiker?

Vem vill ha förändring, vem vill förändras, vem vill förändra

Har flera gånger tänkt på det med att hur man får ett bättre samhälle (vilket nog märks i min resa som företagare också). En av kärnfrågorna för ett bättre samhälle tror jag är att få fler att bli politisk aktiva – att man inser det är en själv som kan sätta reglerna i detta landet. Det finns inga “dem” som är politiker. Alla medborgare i ett land som Sverige kan utan direkta problem bli politiker. Och jag tror till och med så många som möjligt borde bli det, ett tag i varje fall.

En intressant tanke som nämnts med flera är att införas en “Politikervärnplikt”, eller ett “poltikerfriår” – att alla (eller många i varje fall) ska tjänstgöra som politiker. Jag tror att vara politisk aktiv ger samma inblick som att vara entreprenör – man förstår hur samhället hänger ihop på ett djupare plan efter det. Och inser att det inte finns några “dem” som bestämmer, utan att om du vill få det ändrat, se till att ändra det. Det är som i bilden – ju fler som inser det är vi själva som måste göra förändringen, desto bättre blir samhällsdebatten och samhället tror jag.

En reflektion i dessa tider är också att de flesta partier inte har något incitament att fler ska bli politiker – då är det ju fler som konkurerar om platserna inom partiet. Vilket jag tror är väldigt synd och fel. Varför pratar man i valrörelse om att rösta – varför inte göra det på en nivå högre, och prata om att bli aktiv? Jag tror att om man ställer frågan om att bli aktiv i ett parti till någon så kommer det resultera i att man går hem och läser på, vad står partierna för, egentligen. Sedan skulle nog de flesta ändå inte bli aktiva, men blir endast en bråkdel är det ett stort steg framåt – och grundsyftet att få fler insatta är uppnått ändå. Om jag har förstått det rätt är det endast ett parti som i dagsläget aktivt arbetar med att få fler att bli politiker – SD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *