Tankar kring integrationsprojektet – fokus på nätverksträffar

Under våren 2016 såg vi inom arbetet med det vi kallar för Integratörerna Helsingborg att det fanns en upphandling ute från Helsingborg Stad, arbetsmarknadsförvaltningen, som vi tyckte lät passande det vi ville göra. Det hadnlar om att skapa nätverksträffar med fokus på nyanlända som redan kunde bra engelska, och få in dem i samhället snabbare på det sättet. Vi bestämde att jag skulle söka, och det visade sig att kommunen tyckte det var det bästa anbudet!

Nu har mer än tre fjärdedelar av projekttiden gått (som började i april 2016, med ett mindre sommaruppehåll också). Vi tänkte dela med oss av insikter och reflektioner.

Bakgrund

Projektet gick ut på att göra nätverksträffar, på engelska, med fokus på att få in nyanlända som redan kan bra engelska i nätverk, så att de kunde komma in i samhället bättre även om de inte kunde svenska än.

Det vi lovade göra:

Anordna minst 3 event i månaden med fokus på nätverkande (både fysiskt och över sociala medier) och samhällsinformation.
Ha minst 500 besökare över en period på 10 månader

Vi hade även det interna målet att nå minst 250 samtal eller interaktioner. Det vill säga att de träffar vi gjorde inte bara skulle handla om att vi ville ha en passiv publik, utan att de som deltog skulle interagera och lära känna nya människor. Detta skedde på olika sätt beroende på event, men kunde vara att det till exempel var en diskussionspunkt i grupper under eventet, eller att vi foksuerade på att ha mingel innan eller efter. Vi försökte överlag göra evenemang interaktiva om det gick.

Hur har vi gjort

Inom ramen för projektet skapade vi något vi kallade för Helsingborg Business Community – ett engelskttalande affärsnätverk. Vi ville inte rikta det endast mot målgruppen nyanlända, utan tänkte att det borde bli bäst integration ifall det riktar sig till alla som är engelsktalande. Fram tills idag har vi haft ca 430 besökare, fördelat på 54 evenemang. Av dessa 54 har vi även gjort 18 specialevenemang som haft en bred inriktning, och attraherad både nyanlända, expats och internationella studenter. Interaktioner / samtal har varit svårare att mäta, men vi uppskattar det till över 250 redan.

Vi tänkte att en av de största utmaningarna borde vara att få uppmärksamhet kring evenemanget, och se till att skapa rätt evenemang. För att göra detta, och även skapa så mycket värde som möjligt, avsattes en femtedel av projektbudgeten till att anställa tre personer på deltid, som alla är i etableringsfasen och läser SFI (Svenska för invandrare). De jobbar deltid, 25%, med var sitt projekt – men är också ambassadörer för allt som görs inom ramen för detta, och sprider information om evenemang till andra som de läser tillsammans med.
Vi har lyckats få en femtedel av pengarna att räcka långt eftersom arbetsförmedlingen kan ge stöd för att anställa personer i etableringsfasen. Vi tänkte från början anställa fyra, men det gick inte igenom med den fjärde kandidaten (arbetsförmedlingen gör en individuell bedömning av alla, som kan vara lite svår att förutse). Det var väldigt synd. Men hon tyckte projektet var intressant nog, så hon hjälpte till helt frivilligt ändå – snacka om att bli engagerad!


Ett av eventen vi gjorde var hos IKEA ITs huvudkontor

Vad fungerade bra?

Vi saknar fortfarande ca 70 besökare från vårt mål, men med flera aktiviteter kvar i projektet är vi rätt säkra på att vi kommer klara det. Vi märkte även att evenemangen med samhällsinformation inte var så populära som vi först trodde, därför byttes dessa ut mot informationsträffar med företag (såsom Nestlé, Trafikverket och Ikea IT) som kan tänka sig anställa personer som inte har svenska som modersmål. Detta fungerade betydligt bättre och lockade fler besökare! En lärdom för framtiden är det detta som uppskattas mest av både arbetssökare och företagen. Vi har även marknadsfört existerande, lokala nätverksträffar och har vid vissa av dessa träffar märkt att fler nyanlända som är i etableringsfasen (läser SFI) börjar dyka upp.

CoderDojo och Invitationsdepartementet
Förutom våra vanliga evenemang så fick de tre SFI elever vi anställde samt hon som engagerade sig frivilligt arbeta med två sidoprojekt; CoderDojo och Invitationsdepartementet. CoderDojo är en programeringskurs för barn mellan 7-17 år som drivs världen över av volontärer. Vi gjorde även en punktinsats och fick ensamkommande flyktingbarn att delta, men det var svårt hålla dem engagerade. Däremot har många barn med internationell bakgrund hittat till kursen och kurstillfällena hålls på det språk som passar barnen bäst.

Invitationsdepartementet startades i Stockholm men har genom åren vuxit internationellt och har nu även hittat till Helsingborg. Det drivs också nästan alltid volontärt men ibland finansierar kommuner projektet (vilket är den enda formen av finansiering som ID tillåter). SFI/SAS elever och etablerade svenskar matchas och träffas över en hemlagad middag hos en av parterna för att träna svenska och utbyta kulturella erfarenheter. Nu i dagarna gjordes den första middagen här i Helsingborg, men det har gått lite trögt, på grund av svårigheter att hitta etablerade svenskar som är intresserade av projektet. ID brukar ha en trög start i nya städer, men det brukar ta fart efter ett tag.

Framtiden för HBC, CoderDojo och Invitationsdepartementet

Båda projekten kommer fortsätta även efter HBC tar slut. Båda projektledare kommer leta andra jobb så fort de inte längre är anställda hos oss.

Satsningen på att ha personer i etableringen som deltidsanställda har varit framgångsrikt på många sätt, både för att se har gett värdefull input i hur vi kan utforma nätverksträffar bättre, samt varit goda ambassadörer för projektet. För att inte prata om att tre personer har fått direkt jobb (deltidsjobb) genom projektet. Däremot blir det svårt att göra liknande statsningar om inte projektet fortsätter med en fast finansiering. Detta på grund av att vi anställde personerna i Instegsjobb och Arbetsförmedlingen kräver därigenom en anställning på exakt 6 månader. Vi får se hur framtiden blir.

Tack

En avslutande reflektion är att jag vill säga stort tack till Alexandra som var projektledare för det hela. Hon har gjort ett grymt jobb, både med helheten och med att leda gruppen i alla engagerade. Bra jobbat!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *