EUs fyra friheter och varför vissa EU länder får mer finansiellt stöd

En fördel med att ha blivit intresserad i politiken är att jag börjar förstå tankarna med det system vi lever i – både kommunalt, regionalt, nationellt och inom EU. Jag har följt diskussionerna kring Brexit en hel del, vilket har gett mycket insikter. En av dem är EUs fyra friheter, som också kallas för ”den inre marknaden” – något som jag inte kände till i någon djupare detalj innan.

    Dessa är följande:

  • Fri rörelse för varor
  • Fri rörelse för tjänster
  • Fri rörelse för kapital
  • Fri rörelse för personer

Brexit är ett intressant exempel för att förstå dessa, och hur de hänger ihop. Varför behöver en Brexit deal innehålla dessa friheter, och varför måste en deal innebär att man bidrar till EUs budget?

Jo, för att fri rörelse av varor och fri rörelse av tjänster, gör att ett EU-lands företag kan sälja sina produkter eller tjänster i de andra EU-länder. Detta gör att länder med starka industrier (som Tyskland, Sverige och Storbritannien), får tillgång till stora marknader, varav en hel del, speciellt i östra Europa, inte har så starka inhemska industrier. Här finns rejäl risk att de starkare konkurrera ut de inhemska. Vilket är både bra och dåligt – bra, för invånarna i landet kan köpa bättre produkter eller tjänster till billigare priser. Dåligt, för det kan göra de inhemska slås ut helt och lägger ner, eller kräver att man satsar mer på att göra de inhemska konkurenskraftigare (vilket egentligen också är bra långsiktigt, men inte kortsiktigt).

I utbyte mot att de fattigare / mindre starka medlemsländer öppnar upp sina marknader, så får de den största delen av EUs budget. Dessa pengar går till att bygga bättre vägar, infrastruktur, skolor och massa annat som utvecklar länderna. På det sättet är EU ett enda stort utjämningssystem, så gynnar båda delarna – de starkare länderna får större marknader för sina företag, och de fattigare får stöd för att komma ikapp och utvecklas, så även de kan bli starka.

Men, frihet för personer är viktigt i denna med – för om inhemska industrier slås ut, så måste invånarna ha möjlighet att ta sig till de länder där industrierna finns och anställer, för att få jobb. Annars fungerar inte hela systemet.

En djupare inblick kan fås här, ett bra svar som ger många detaljer.

https://www.quora.com/Why-isnt-the-European-Union-asking-the-UK-for-a-good-trading-deal-when-they-need-the-UK%E2%80%99s-billions-in-imports-as-much-as-the-UK-needs-theirs

https://www.quora.com/Why-isnt-the-European-Union-asking-the-UK-for-a-good-trading-deal-when-they-need-the-UK%E2%80%99s-billions-in-imports-as-much-as-the-UK-needs-theirs/answer/Radu-Ogrezeanu-Ghica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *