Hur mycket vatten förbrukas i Sverige, och hur mycket regnar det?

Jag blev nyfiken hur det är med regn och nederbörd. När det denna vår varit en väldig torr och varm period, har detta kommit på tal. Så jag tänkte: hur mycket är egentligen Sveriges “vattennetto”, dvs mängden vatten som regnar ner varje år vs mängden vatten som används av befolkningen…

Lite googling gav lite galna siffror, men väldigt intressanta:

  • Snittnederbörd: minst 500 mm / år (vilket betyder: ca 500 liter per kvadratmeter per år)
  • Snittförbrukning vatten (sötvatten): ca 150 liter per dag per invånare för hushåll, ca 650 liter per person totalt inkl industri och lantbruk

Detta ger: dagligen regnar det ca 62.000 liter (!) per invånare (!)
Låter väldigt stor mängd, men räknade om siffrorna på flera sätt, fick samma slutsats. Värt att notera de 650 liter per person som vi förbrukar ligger för allt i Sverige – produktion utanför Sverige räknas inte, dvs allt vi importerar är inte med (och allt vi exporterar borde egentligen dras bort). Det sägs ju att tex ett par jeans kräver 10.000 liter vatten, eller att ett kilo kött kräver över hundra liter vatten. Så vi förbrukar egentligen mer än bara det vatten som förbrukas på Svensk mark.

Lokalt i Helsingborg?


Jag gjorde även en fördjupning, kring vatten mer lokalt, i Helsingborg. Här är siffrorna följande:

  • ca 400 mm regn i Helsingborg per år
  • ca 425 km2 yta

Detta ger ca 170.000.000.000 liter regn per år = ca 465.000.000 liter per dag.
Per invånare ger det ca 3.000 liter vatten per dag som det regnar, i genomsnitt.
Skulle man bara ta urbana delen av staden, som är ca 40 km2 yta (och typ största delen av invånarna) är skulle det bli ca 300 liter vatten per dag. Vilket är relativt nära den förbrukning av vatten som vi har urbant, dvs hushållen, en del av industri och annat.

Hur mycket vatten förbrukas egentligen?

Hittade följande siffror när jag grävde ner mig, om just männgden vi använder. Enligt SCB är det totalt 2.431.000.000.000 liter sötvatten som används totalt i Sverige per år. Detta ger 243 000 liter per invånare, ca 650 liter per dag. Enligt SCB är hushållens del av den totala sötvattenförbrukningen bara 23%, vilket ger ca 150 liter., vilket är den siffra jag stötte på mest i början när jag undersökte detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *