Varför jag inte tror på styrelsearbete

Jag tror inte att styrelsearbete är ett bra sätt att fatta beslut på. En styrelse är ofta en samling smarta och bra personer, men problemet är att de ska fatta stora beslut på för lite information. Samtidigt som de inte vet det – de har fått lite information, men de vet inte vad de inte vet, så de tror lätt de har fått all relevant information (det som kallas den där Dunning Kruger effekten – där styrelsen ofta är på “peak of Mt Stupid, vilket är helt fel läge att fatta beslut på).
Så man fattar beslut man känner sig säker på, men på egentligen otillräklig information. Detta är dömt att misslyckas tänker jag.

Att jag är emot styrelsearbete kan verka lite ironiskt, då jag är styrelseordförande själv i 12 företag och organisationer (utöver mina egna bolagen som Contentor, Collab Concepts, Wellbefy etc, så även TheGoals.org och Förening för Logistik och E-handel). Men de flesta styrelserna av dessa 12 är små, men 5 av dem har riktiga styrelsemöten på kontinuerlig basis, där jag är sammankallande. Så jag har försökt lösa detta, så att det blir så bra som möjligt.

Min lösning har varit att:

  • Minimera antalet möten: 3 eller 4 per år.
  • Inte ha möten utan tydlig agenda / syfte (kan vara teman jag sätter eller styrelsen tillsammans sätter på tidigare möten)
  • Nästan alltid ha långa möten (4-8 timmar) – minst halva tiden går åt till att förse styrelsen med information: hur går det just nu, ansvariga som presenterar olika delar av verksamheten och liknande).
  • Se till att det finns gått om tid att diskutera tankar och liknande.
  • Se till att alltid anteckna action-punkter och att följa upp på dem på nästa möte.

Det viktiga här är att låta möten ta tid – och framförallt att låta styrelsemedlemarna få information och ställa frågor. För jag vill lösa problemet att man fattar beslut på för lite information (men med den falska trygghetet att tro att man vet allt). Så den större delen av mötet ska just vara att bara få styrelsen insatt, att få de att få en så äkta känsla som möjligt för verksamheten. Därav också bra med andra från verksamheten som är gäster, inte bara styrelsen och verksamhetsledare.

Detta kräver att jag avsätter ca 1 timme i tid ca 2 veckor innan styrelsemötet för förberedelser (prata med verksamhetsansvarige om vad som ska tas upp, skicka ut förslag på agenda för att välkomna input från andra etc). Detta lyckas jag inte alltid med, men jag märker det blir ofta sämre möten om jag inte tar tiden att förbereda och säkerställa rätt saker lyfts upp under ett sådant möte. Har man inte många möten är det viktigt saker ges plats som behöver plats.

Detta blir mer likt det som vissa vanliga styrelser har: strategidagar. Men jag kallar detta för styrelsemöten istället, för jag tänker det är kärnan i vad en styrelse ska göra. Behövs det sedan annat – så som fatta viktiga beslut om finansiering, fusion, nyckelpersoner eller annat, så får man kalla till extra möte i så fall om det är för långt till nästa styrelsemöte – då fattar alla det är akut och viktigt, och då är det inga problem i min erfarenhet.

Jag har fått beröm flertalet gånger för hur jag har strukturerad styrelsemöten i de olika organisationerna, av personer som har suttit i många många fler än jag, vilket känns kul att höra. Så det känns som detta inte är standard, men funkar. Men det är inte helt perfekt detta heller.

När funkar detta inte?

Den gången detta har funkat sämst är när det inte finns en tydlig verksamhetsledare i organisationen. Då krävs det ett mer operativt styrelsearbete, vilket gör att jag tror fler möten krävs. Men då blir i praktiken styrelsen snarare en ledningsgrupp, så det blir att man även pratar mycket mer operativa saker och beslut. Detta är något jag har märkt främst med Floe arbetet, där det inte finns resurser på samma sätt.

Bild från senaste styrelsemöte, detta med Wellbefy.

View this post on Instagram

Board of Directors meeting #wellbefy

A post shared by Dimitrij Aleshkov (@aleshkov) on

One thought on “Varför jag inte tror på styrelsearbete”

  1. Mon ikke det store problem er som alt andet “svenskt møde”, at gøre det klart hvilke beslutninger der træffest i Styrelsen og hvilke der træffest af VD og hvilke der træffes af Ledningsgruppen.

    Måske er problemet ikke “styrelser”, men “Svenske møder” :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *