Refletioner kring YEoS Summit 2022

En helg med YEoS (Young Entrepreneurs of Sweden)s årliga stora träff, Summit. Som alltid, massa tankar.

Jag är alumn i YEoS, och har föreningen att tacka för mycket. Flera saker som sker kring mig, inte minst mycket på Mindpark, är starkt influerad av insikter och inspiration från både medlemmar och organisationen i sig.

Här lite reflektioner. Uppdelade i lite olika ämnen:

En av de som jag tog med mig mycket ifrån var kring sälj, med fokus på B2B sälj.

“Länge trodde jag jag var dålig på sälj. Men sen fokuserade jag på att lösa kunders problem.” sade Annelie Näs bland annat, vilket jag tror många entreprenörer känner igen sig i.

”Entreprenörer tänker ofta: Shit vad kassa alla säljare är som jag tar in i mitt bolag” var ett annat bra citat, från Per Clingweld. Men det föreslogs även lösningen på det: skapa struktur. Vad är struktur inom sälj? 3 saker: lathund, säljutbildning, coachning.

Lathund är viktigast, och kan göras rätt enkelt: till exempel 10 sämsta och 10 bästa kunderna man har haft, samt några exempel per bransch. Och även en rad om vilket värde man har skapat för varje kund. Detta enkla dokument kan vara en väldigt bra grund.

Andra insikter kring sälj

Man säljer inte till bolag. Det är inte bolag som är inte ens idealkunder. Anställda är ens idealkund. Bra knep för att tänka kring ens kund: hired, measured, fired
Snabbast effekt. Identifiera när kunder har behovet. Skicka ut massmailet där du frågar om du har behovet just nu. De flesta är fel, men de som är rätt är rätt.
Testa höja dina priser med 30-40 procent. De kunder som är kvar då, är kanske de kunder du vill behålla.
Reflektioner kring personliga utvecklingen

Rörande att lära känna sig själv och drivkrafter:

Men som alltid på YEoS är det inte bolagen som egentligen är i fokus, utan entreprenörerna.

Johannes Hansen hade en viktigt samtal, som bland annat handlade om att första sina och andras drivkrafter. En insikt därifrån är att många skapar drivkrafter för att bevisa något. Men detta kanske sker när man är 15 eller 18 år. Sedan är man fortsatt driven av att bevisa detta, trots man är 30 eller 40 år. Det är inte alltid det bästa.

En annan sak som kom upp var att lära känna sig själv är bra. Men om man fokuserar på att lära känna sig själv kan det krocka med att få till bra relationer. Detta då att gräva i sig själv blir väldigt självfixerad, och en relation går ut på att första andra, inte bara sig själv.

Som alltid ett Summit som är värt att minnas, och som gav mycket perspektiv och tankar. Tack för alla som gjorde eventet till vad det var!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *