Vad gör Karsten Deppert just nu, samt tankar om felrekryteringar

Blev intervjuad av MittFöretag för ett tag sen, insåg det blev en rätt bra summering av allt jag gör nuförtiden. Även om jag tycker artikeln är rätt enkel och översiktlig, är det kanske just det som ger nytta för många insåg jag – den ger en relativ enkel bild av vad jag gör nuförtiden, år 2014.

Jag går även in på lite svårigheter jag har haft där. Inser att jag bara tar upp dem, inte pratar kring lösningar. Har fått följdfrågor om just det med felrekryteringar, och problem det har inneburit, samt tips på hur det går att undvika felrekryteringar. En kort reflektion kring det här nedan.

Att undvika felrekryteringar

Så klart är detta med rekrytering ett komplext ämne. I artikeln tar jag upp att jag har gjort två stycken större felrekryteringar, och av dem har jag lärt mig några saker:

  • Ta alltid referenser. I början var jag naiv och gick på min magkänsla för mycket.
  • Ställ referenserna konkreta frågor om negativa egenskaper: folk är överlag trevliga, så ställ frågor som “I vilka situationer var personen som svårast att arbeta med”, “På vilka sätt har personen gjort bort sig” eller “vilka är personens sämsta egenskaper”. Detta ger ofta en kompletterande bild till det intryck du själv har fått av personen.
  • Provanställning är viktigt. Min lärdom är att 4 månader provanställning är bäst – det krävs 3 månader för att ta reda på om personen funkar eller inte (och en månad tidsutrymme för beslut om fortsättning eller ej att fattas samt uppsägningstid). 6 månader är ofta för länge – funkar personen inte är det lätt att personen jobbar i 6 månader ändå, för att man inte riktigt vågar säga upp den, men då bara ökar bolagets kostnader samt även hindrar effektivt arbete att rekrytera någon ny.
  • Rätt kompetens för rätt arbetsuppgifter. Det är lätt att bländas av bra personligheter, men om jobbet inte kräver social förmåga (tex för en utvecklare eller ekonom), så är det fel att fatta beslut baserad på hur trevlig personen är, istället för att kolla den har rätt kunskap och rätt egenskaper. Tips här är att faktiskt lista egenskaper och kunskaper som bedöms som viktiga och sedan poängsätta varje kanditat och hålla fast vid att fatta beslut efter poängsättningen, trots att intuitionen kan säga emot (tips hämtat från Thinking Fast and Slow).

Detta ovan är så klart väldigt färgat av mina egna erfarenheter, så det finns säkert många andra saker också. Säg gärna till om du har andra tips!

One thought on “Vad gör Karsten Deppert just nu, samt tankar om felrekryteringar”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *